top of page

OVER ONS

Het Kinder Kansen Fonds is een fonds bij de Koning Boudewijnstichting (KBS) in de vorm van een Schenkerskring en is een initiatief van Rotary Gistel vzw.


De vereniging wil bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van Rotary International en haar Stichting. Rotary is een wereldwijde organisatie van vertegenwoordigers uit de zakenwereld en uit

de vrije beroepen die humanitair dienstbetoon biedt, hoogstaande ethische normen in het zakelijk en professioneel leven aanmoedigt en werkt aan de opbouw van goodwill en vrede in de wereld.

Rotary Gistel vzw is de lokale afdeling voor de regio Gistel, Oudenburg, Ichtegem en Koekelare. 

 

Binnen Rotary Gistel is een commissie Dienst aan de Gemeenschap actief die projecten uitwerkt die zich richten op de meest kritieke problemen van dit moment, zoals de gezondheid van de kinderen, armoede, honger, milieuzorg, analfabetisme en geweld.

Het Kinder Kansen Fonds  wil fondsen werven voor projecten die het algemeen belang dienen, meer specifiek projecten die kinderen de mogelijkheid bieden met gelijke kansen zich te ontwikkelen en op te groeien. Het Kinder Kansen Fonds richt zich in eerste instantie op projecten voor kinderen in kansarmoede van 0 tot 12 jaar.

Deze projecten sluiten aan bij de volgende  4 thema’s:

Kleding

Onderwijs

Voeding

Sociale ontwikkeling

Naamloos-2.png
onderwijs.png
voeding.png
sociaal.png

VOORWAARDEN

1

De begunstigde is een organisatie met maatschappelijke zetel in België of daarbuiten; 

2

3

De begunstigde verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke stappen te ondernemen om het verloop van het ondersteunde projecten te volgen, ervoor te zorgen dat ze succesvol is binnen de vastgestelde tijdslimieten en om het Kinder Kansen Fonds hiervan op de hoogte te houden

De begunstigde

  • dient met zijn activiteit(en) het algemeen belang en houdt zich uitsluitend bezig met niet winstgevende activiteiten,

  • kan aantonen dat hij de nodige ervaring en competenties heeft,

  • is geen actiegroep, drukkings- of lobbygroep.

lijntjes-omgekeerd.png
lijntjes-omgekeerd.png

4

De begunstigde motiveert zijn project door

  • aan te tonen hoe het project de kansen voor kinderen om zich te ontwikkelen verhoogt (maatschappelijke meerwaarde)

  • aan te tonen hoe het project past binnen één of meerdere van de 4 thema’s

  • aan te tonen dat de ondersteuning van het Kinder Kansen Fonds het verschil kan maken om succesvol te zijn (hefboom).

Het formulier om uw project voor te stellen kunt hier downloaden

bottom of page