top of page

PARTNERS

Kinderkansenfonds is ontstaan in de schoot van Rotary Gistel  dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Rotary Gistel een service-organisatie die op vriendschappelijke basis samenwerkt, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid. Op vrijwillige basis ontplooit de club initiatieven voor goede doelen, met een positieve bijdrage aan de Regio

De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut en heeft als belangrijkste opdracht het werken aan een betere samenleving. De stichting zorgt in België en Europa voor verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en ter versterking van de maatschappelijke cohesie. De actiedomeinen zijn: armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed, duurzame ontwikkeling en ontwikkelingslanden.

Kinderkansenfonds is mogelijk dankzij de steun van en/of in samenwerking met verschillende actoren in het werkveld zoals Huis van het kind, kind en gezin, scholen in de regio, ....

bottom of page